507 507 487

ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa

ul. Łukowska 27, 04-133 Warszawa

Poradnik

Przedstawiamy krótki poradnik dotyczący postępowania w przypadku śmierci. Odpowiadamy w nim również na najczęściej zadawane pytania dotyczące kwestii organizacyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami, które mogą znacznie Państwu pomóc, zwłaszcza w pierwszych momentach po zgonie Bliskiej Osoby.

 

poradnik

 

Co robić, kiedy bliski umrze w domu?

W sytuacji, kiedy do śmierci doszło w domu, najbliższa rodzina musi poinformować lekarza rodzinnego lub zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999. Lekarz przeprowadza badanie, po którym wystawia kartę zgonu. Dopiero z tym dokumentem rodzina może wezwać zakład pogrzebowy, który przewiezie ciało do chłodni. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wybranie domu pogrzebowego odpowiedzialnego za transport ciała, nie jest równoznaczne z tym że dany zakład musi być odpowiedzialny za ceremonię pogrzebową.

Następnie z kartą zgonu członek rodziny lub pracownik wybranego zakładu udaje się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie wystawiony zostaje akt zgonu. Z tym dokumentem można rozpocząć organizację pogrzebu.

 

Co zrobić, kiedy bliski umrze w szpitalu?

Kiedy śmierć nastąpiła w szpitalu, osobą odpowiedzialną za wystawienie karty zgonu jest lekarz dyżurujący. Następnie rodzina lub pracownik wybranego zakładu udaje się do USC, gdzie zostaje wystawiony akt zgonu. Z tym dokumentem można rozpocząć formalności organizacyjne, przygotowujące do ceremonii pogrzebowej.

 

Co zrobić, kiedy do śmierci doszło w wyniku wypadku lub przyczyn nienaturalnych?

W przypadku śmierci wywołanej z przyczyn nienaturalnych lub w wyniku wypadku ciało zostaje przetransportowane do Zakładu Medyny Sądowej, który odpowiedzialny jest za wystawienie karty zgonu. W takiej sytuacji rodzina Zmarłego musi także oczekiwać od Prokuratury pisemnego pozwolenia na odbiór ciała zmarłego.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do wystawienia aktu zgonu?

W Warszawie o akt zgonu można ubiegać się w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy jednak pamiętać, że właściwym do tego urzędem każdorazowo jest ten, obejmujący terytorialnie miejsce, w którym nastąpił zgon.

 

Do dokumentów, które należy mieć przy sobie, należą między innymi:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 • dowód osobisty osoby zmarłej (urzędnik przecina dowód na pół),
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon,
 • jeśli osoba zmarła była w związku małżeńskim, konieczny jest dowód osobisty współmałżonka.

 

W USC mogą zostać bezpłatnie wydane dwa egzemplarze aktu zgonu.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby rozpocząć przygotowanie pogrzebu?

W Zakładzie Pogrzebowym Gralewski w Warszawie konieczne jest przedstawienie kilku dokumentów, dzięki którym możliwe będzie wdrożenie przygotowań do ceremonii ostatniego pożegnania.

Do tych dokumentów zalicza się między innymi:

 • Skrócony odpis aktu zgony wystawiony w USC,
 • karta zgonu,
 • dowód osobisty osoby odpowiedzialnej za organizację pogrzebu,
 • przecięty dowód osobisty zmarłej osoby,
 • w przypadku mszy świętej pogrzebowej organizowanej poza własną parafią potrzebna jest zgoda z parafii osoby zmarłej;
 • legitymacja rencisty/emeryta osoby zmarłej.

 

Zaleca się również przynieść odpowiednie ubranie, w którym Bliska Osoba ma zostać pochowana.

 

Jakie formalności ustala się w biurze zakładu pogrzebowego?

Aby pogrzeb mógł zostać przeprowadzony wzorowo, pracownicy ustalają z rodziną:

 • datę pogrzebu,
 • miejsce pogrzebu,
 • rodzaj pogrzebu (wyznaniowy lub świecki),
 • formę pogrzebu (pogrzeb kremacyjny lub pogrzeb tradycyjny),
 • oprawę pogrzebu,
 • wybór urny lub trumny,
 • formalności cmentarne oraz urzędowe.