Poradnik

Dowiedz się jak wygląda odbiór ciała, jakie są niezbędne formalności pogrzebowe, jakie będą potrzebne dokumenty oraz jak uzyskać zasiłek pogrzebowy.

 

Odbiór ciała z miejsca zgonu jest możliwy tylko po stwierdzeniu zgonu przez lekarza.

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w domu:

 • dzwonimy na pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego)
 • lekarz pogotowia ratunkowego stwierdza zgon i wystawia kartę zgonu
 • po wizycie lekarza dzwonią państwo do wybranego Zakładu Pogrzebowego (mamy nadzieję, że weźmiecie Państwo nasz Zakład pod uwagę) w celu odbioru ciała i przewiezienia do chłodni

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła w szpitalu:

 • kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący

Jeżeli śmierć osoby nastąpiła z przyczyn nienaturalnych (wypadek, przestępstwo) i ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej:

 • należy wystąpić do Prokuratury o pisemne pozwolenie na odebranie ciała
 • po autopsji kartę zgonu wystawia ZMS

 

Formalności związane z załatwieniem Aktu Zgonu

W celu załatwienia Aktu Zgonu, pierwszym krokiem po zabraniu ciała do chłodni przez nasz zakład jest wizyta w najbliższym USC. Dla miasta stołecznego Warszawy nie ma rejonizacji i jeśli zgon nastąpił w Warszawie, Akt Zgonu mogą państwo wyrobić w najbliższym lub dogodnym dla państwa Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dokumenty potrzebne do wyrobienia skróconego aktu zgonu:

 • karta zgonu wystawione przez lekarza
 • dowód osobisty osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon
 • jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim, niezbędny jest dowód osobisty współmałżonka

Urząd Stanu Cywilnego w skrócie USC wydaje zazwyczaj jeden egzemplarz Skróconego Aktu Zgonu, wtedy wystarczy poprosić Urzędnika o drugi taki egzemplarz. Za kolejne trzeba zapłacić.

Dokumenty związane z załatwieniem Pogrzebu

 • Odpis Skrócony Aktu Zgonu
 • karta zgonu
 • dowód osobisty osoby załatwiającej formalności pogrzebowe
 • dowód osobisty osoby zmarłej (będzie przecięty przez urzędnika USC)
 • w przypadku mszy świętej pogrzebowej organizowanej poza własną parafią potrzebna jest Zgoda z rodzimej Parafii osoby zmarłej
 • legitymacja emeryta – rencisty osoby zmarłej – dokument do ZUS –u
 • garderoba osoby zmarłej

 

Formalności związane z organizacją Pogrzebu

Kolejnym krokiem jest wizyta w wybranym Zakładzie Pogrzebowym, gdzie załatwiane są wszelkie formalności związane z pogrzebem:

 • ustala się formę pogrzebu (pogrzeb świecki, pogrzeb katolicki lub pogrzeb według innego obrządku)
 • wybór cmentarza, na którym miałby się odbyć pochówek
 • wybór kościoła lub Domu Pogrzebowego, gdzie miałaby się odbyć msza lub   ceremonia przedpogrzebowa
 • w przypadku kremacji – ustalenie terminu
 • wybór urny lub trumny, kwiatów, oprawy muzycznej
 • dokumenty związane z ZUS –em, cmentarzem, kremacją

 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy

ZASIŁEK POGRZEBOWY PRZYSŁUGUJE W RAZIE ŚMIERCI:

 • osoby ubezpieczonej, która w chwili śmierci pracowała i była objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentownym
 • osoby, która pobierała rentę lub emeryturę
 • osoby, która w chwili śmierci spełniała kryteria do pobierania renty lub emerytury
 • członka rodziny ubezpieczonego, emeryta, rencisty

Zasiłek przysługuje także w przypadku śmierci ubezpieczonego po ustaleniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Od 1 marca 2011 roku – zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 PLN.

Zobacz też: Zasiłek pogrzebowy ZUS – niezbędne informacje