507 507 487

ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa

ul. Łukowska 27, 04-133 Warszawa

Ekshumacja

Ekshumacja to procedura polegająca na wydobyciu ciała z grobu ziemnego. Taka procedura przeprowadzana jest w sytuacji, kiedy najbliższa rodzina pragnie przenieść szczątki na inny cmentarz lub w sytuacjach, kiedy prawo do grobu wygasło, a osoby mające prawo do grobu nie decydują się na uiszczenie opłaty przedłużającej jego użytkowanie. W szczególnych wypadkach ciało może zostać poddane ekshumacji w wyniku nakazu sądu lub prokuratury.

Ekshumacja to bardzo skomplikowany proces, który wymaga szczegółowej znajomości prawa, odpowiedniego sprzętu oraz dużego doświadczenia. Ekshumację w Polsce można przeprowadzać wyłącznie w okresie od 15 października do 15 kwietnia. Wyjątkiem mogą być sytuacje nadzwyczajne. Ponadto każda ekshumacja musi być przeprowadzona w godzinach porannych. W przypadku ekshumacji bardzo ważny jest czas, jaki upłynął od pogrzebu.

 

ekshumacja

 

Doświadczenie w przeprowadzaniu ekshumacji

Pracownicy zakładu pogrzebowego Gralewski w Warszawie mają odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę, która sprawia, że każde wydobycie z grobu oraz przeniesienie szczątków odbędzie się sprawnie oraz z należytym szacunkiem. Zajmujemy się również kwestiami związanymi z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń.

Wszystkie informacje na temat ekshumacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z firmą Gralewski pod numerem telefonu 507 507 487.