507 507 487

ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa

ul. Łukowska 27, 04-133 Warszawa

Zasiłek pogrzebowy ZUS

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy wynosi na chwilę obecną – od 2011 roku – 4000 złotych i przysługuje w razie śmierci:

  • osoby ubezpieczonej, która w chwili śmierci pracowała i była objęta ubezpieczeniem emerytalno-rentowym,
  • osoby pobierającej rentę lub emeryturę,
  • osoby, która spełniała warunki do pobierania renty lub emerytury,
  • członka rodziny ubezpieczonego, rencisty, emeryta.

Jeżeli do śmierci doszło w chwili pobierania zasiłku macierzyńskiego, chorobowego lub rehabilitacyjnego, najbliższa rodzina również może ubiegać się o zwrot zasiłku pogrzebowego.

 

Zasiłek pogrzebowy z ZUS – co należy wiedzieć?

Zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przysługuje osobie lub instytucji odpowiedzialnej za pokrycie kosztów pogrzebu. O zasiłek pogrzebowy mogą ubiegać się osoby, których zmarły w chwili śmierci był ubezpieczony, podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, lub spełniał wymogi do pobierania tych świadczeń. Do zasiłku pogrzebowego z ZUS mają również prawo członkowie rodzin osób ubezpieczonych, emerytów, rencistów lub osób przebywających na zasiłku chorobowym, rentowym lub rehabilitacyjnym.

 

zasiłek pogrzebowy ZUS

 

Zasiłek pogrzebowy – wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS – Z12 (formularz do pobrania z tej strony)
  • odpis skrócony albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (w przypadku śmierci dziecka)
  • oryginały rachunków dokumentujących poniesione koszty lub potwierdzone kopie tych dokumentów
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa wnioskodawcy z osobą zmarłą
  • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu

 

Gdzie złożyć dokumenty i wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego?

Wniosek o zasiłek pogrzebowy oraz niezbędne dokumenty należy złożyć w odpowiednim oddziale ZUS, do którego przypisana jest osoba ubiegająca się o zwrot zasiłku pogrzebowego. Na złożenie wniosku w oddziale ZUS, każda osoba ma 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiej osoby. Jeśli z przyczyn niezależnych od wnioskującego, nie można było złożyć w tym terminie wniosku, należy dokumenty złożyć do roku od dnia pogrzebu.